Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu 
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK Dekan (Başkan) 


Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin BOR Dekan Yardımcısı (Üye) 


Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin BOR Bölüm Başkanı (Üye)                                                                                                                                                                            

Dr. Öğr. Üyesi Metin BAKIR Dekan Yardımcısı (Üye)  


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can YILMAZ Bölüm Başkanı (Üye)


Nurullah DÜNDAR Fakülte Sekreteri (Üye)