Temel Değerler

Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır:

  • Bilimsel anlamda özgür
  • Kurumsal anlamda özerk
  • Şeffaf ve hesap verebilir
  • Katılımcı ve farklılıklara saygılı
  • Paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde
  • Rekabetçi
  • Kalite odaklı
  • Öğrenci odaklı
  • Çağın gereksinimlerine ayak uydurabilir.