İş Akış Süreçleri

Maaş Tahakkuk Birimi İş Akış Süreçleri

. Maaş Tahakkuk İş Akışı Süreci

Öğrenci İşleri Birimi İş Akış Süreçleri 

. Eğitim Komisyonu Toplanması İş Akış Süreci 

. Öğrenci Belgesi/Transkript İş Akış Süreci 

. Ders Görevlendirilmesi İş Akış Süreci 

. Öğrenci Ders Muafiyeti İş Akış Süreci 

. Öğrenci Disiplin İş Akış Süreci 

. Öğrenci Duyuruları İş Akış Süreci 

. Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci 

. Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci 

. Öğrenci Kayıt Silme İş Akış Süreci 

. Sınav Programı İş Akış Süreci 

Personel İşleri İş Akış Süreçleri

. Anabilim Dalı Başkanı Atama İş Akış Süreci 

. Fakülte Disiplin Kurulu İş Akış Süreci 

. Fakülte Kurulu İş Akış Süreci 

. Fakülte Kuruluna Doçent Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci 

. Fakülte Kuruluna Profesör Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci 

. 39. Madde Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

. 2547 Sayılı Kanununun 13/B-4 Madde ile Görevlendirme İş Akış Şeması

Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması

. Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması

. İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci

Satınalma İş Akış Süreçleri

Doğrudan Temin İş Akış Süreci 

Taşınır-Ayniyat İş Akış Süreçleri

. Sarf Malzeme İş Akış Süreci 

. Satın Alma Yoluyla Alınan Malın Taşınır Kaydının İş Akış Süreci 

. Devir Yoluyla Malzeme Giriş İş Akış Süreci 

. Dönem Sonu İşlemleri İş Akış Süreci